transparent-polygon primary-polygon

با ما حالت همیشه خوبه

شرکت پخش سراسری دارو و مکمل

شرکت پخش سراسرى کارن با هدف معرفى، توزیع و فروش محصولات شرکت داروسازى کارن فعالیت خود را از سال 1387 آغاز نمود و هم راستا با توانمندسازى تیم توزیع و فروش خود به منظور معرفى و بازارسازى محصولات کارن تیم بازاریابى و ویزیت علمى خود را شکل داد.

paintbucket

ویدئو شرکای تجاری

مشاهده همه arrow-left-dark
البرز دارو
باریج اسانس
paintbucket

نظرات مشتریان

مشاهده همه arrow-left-dark
نظر داروخانه
نظر داروخانه
globe

اطلاعات آماری

مشتریان + 14,000

محصولات + 1,000

کارکنان + 500

انبار و مراکز توزیع + 20

nem-(xem)

شرکای تجاری ما

مشاهده همه arrow-left-dark
شرکت
مکمل کارن
partner
شرکت
البرز دارو
partner
شرکت
دانا
partner
شرکت
حکیمان طب کار
partner
شرکت
کاسپین تامین
partner