partner

مکمل کارن

شرکت داروسازی کارن به عنوان اولین شرکت تولید کننده مکملهای غذایی، ورزشی و فرمولاهای تغذیه انترال در ایران، فعالیت خود را از سال ۱۳۷۸آغاز کرده است. این شرکت هم اکنون با ۱۰خط تولید و بیش از۲۰۰ نوع مکمل و فرمولای مختلف یکی از خوشنام ترین برندهای مکمل در میان محصولات داخلی و خارجی موجود در بازار می باشد.

محصولات

1

تافی ویتامین د 30ع - کارن

2

تافی ویتامین د 30ع - کارن

3

تافی ویتامین د 30ع - کارن

4

تافی کلسیم 60ع - کارن

5

تافی کلسیم 60ع - کارن

6

تافی کلسیم 60ع - کارن

7

ساشه ایزو لوسین 4 گرمی -30تایی کارن

8

ساشه ایزو لوسین 4 گرمی -30تایی کارن

9

ساشه ایزو لوسین 4 گرمی -30تایی کارن

10

ساشه ال گلایسین 4گرمی -30 تایی کارن

11

ساشه ال گلایسین 4گرمی -30 تایی کارن

12

ساشه ال گلایسین 4گرمی -30 تایی کارن

13

ساشه سارکومیل 38 گرمی -شکلاتی -15 عددی کارن

14

ساشه سارکومیل 38 گرمی -شکلاتی -15 عددی کارن

15

ساشه سارکومیل 38 گرمی ملون -15 عددی کارن

16

ساشه سارکومیل 38 گرمی ملون -15 عددی کارن

17

ساشه سوپر پمپ (هندوانه) 23 گرمی 12 ع - کارن

18

ساشه سوپر پمپ (هندوانه) 23 گرمی 12 ع - کارن

19

ساشه سوپر پمپ (هندوانه) 23 گرمی 12 ع - کارن

20

ساشه سوپر پمپ (پرتقالی) 23 گرمی 12 ع - کارن

21

ساشه سوپر پمپ (پرتقالی) 23 گرمی 12 ع - کارن

22

ساشه سوپر پمپ (پرتقالی) 23 گرمی 12 ع - کارن

23

ساشه هیلاژن (پرتقالی) 26گرمی 14ع - کارن

24

ساشه هیلاژن (پرتقالی) 26گرمی 14ع - کارن

25

ساشه هیلاژن (پرتقالی) 26گرمی 14ع - کارن

26

ساشه والین 4 گرمی -30 تایی کارن

27

ساشه والین 4 گرمی -30 تایی کارن

28

ساشه والین 4 گرمی -30 تایی کارن

29

ساشه پره فورکات (آلبالو ) 16 گرمی 20 ع -کارن

30

ساشه پره فورکات (آلبالو ) 16 گرمی 20 ع -کارن

31

ساشه پره فورکات (پرتقال ) 16 گرمی 20 ع -کارن

32

ساشه پره فورکات (پرتقال ) 16 گرمی 20 ع -کارن

33

ساشه پیور پروتئین (شکلاتی) 15گرمی 10 ع - کارن

34

ساشه پیور پروتئین (شکلاتی) 15گرمی 10 ع - کارن

35

ساشه پیور پروتئین (شکلاتی) 15گرمی 10 ع - کارن

36

ساشه پیور پروتئین (موزی) 15گرمی 10 ع - کارن

37

ساشه پیور پروتئین (موزی) 15گرمی 10 ع - کارن

38

ساشه پیور پروتئین (موزی) 15گرمی 10 ع - کارن

39

ساشه کالری میل 92 گرمی (بیسکوئیتی) 7 ع کارن

40

ساشه کالری میل 92 گرمی (بیسکوئیتی) 7 ع کارن

41

ساشه کالری میل 92 گرمی (بیسکوئیتی) 7 ع کارن

42

ساشه کالری میل 92گرمی (وانیلی) 7ع - کارن

43

ساشه کالری میل 92گرمی (وانیلی) 7ع - کارن

44

ساشه کالری میل 92گرمی (وانیلی) 7ع - کارن

45

ساشه کلاژن + مولتی ویتامین (ریجنتا) 6 گ 30نعنا لیمو ع کارن

46

ساشه کلاژن + مولتی ویتامین (ریجنتا) 6 گ 30نعنا لیمو ع کارن

47

ساشه کلاژن + مولتی ویتامین (ریجنتا) 6 گ 30نعنا لیمو ع کارن

48

ساشه کلاژن + مولتی ویتامین (ریجنتا) 6 گ 30 ع لیمو - کارن

49

ساشه کلاژن + مولتی ویتامین (ریجنتا) 6 گ 30 ع لیمو - کارن

50

ساشه کلاژن + مولتی ویتامین (ریجنتا) 6 گ 30 ع لیمو - کارن

51

سافت ژل ویتامین د 50000- 100 ع کارن

52

سافت ژل ویتامین د 50000- 100 ع کارن

53

سافت ژل ویتامین د 50000- 100 ع کارن

54

شوکو انرژی بار (شکلاتی) 45گرمی - کارن

55

شوکو انرژی بار (شکلاتی) 45گرمی - کارن

56

شوکو انرژی بار (شکلاتی) 45گرمی - کارن

57

شوکو پروتئین بار (شکلاتی) 45گرمی - کارن

58

شوکو پروتئین بار (شکلاتی) 45گرمی - کارن

59

شوکو پروتئین بار (شکلاتی) 45گرمی - کارن

60

شکلات گین آپ بار کودکان (پرتقالی) 1ع - کارن

61

شکلات گین آپ بار کودکان (پرتقالی) 1ع - کارن

62

شکلات گین آپ بار کودکان (پرتقالی) 1ع - کارن

63

قرص آرژینین کمپلکس 1000م گ 90ع - کارن

64

قرص آرژینین کمپلکس 1000م گ 90ع - کارن

65

قرص آرژینین کمپلکس 1000م گ 90ع - کارن

66

قرص آلپرازولام 0.5 م گ (زانورن) 100 ع کارن

67

قرص آلپرازولام 0.5 م گ (زانورن) 100 ع کارن

68

قرص آلپرازولام 0.5 م گ (زانورن) 100 ع کارن

69

قرص آلپرازولام 0.5 م گ (زانورن) 30 ع کارن

70

قرص آلپرازولام 0.5 م گ (زانورن) 30 ع کارن

71

قرص آلپرازولام 0.5 م گ (زانورن) 30 ع کارن

72

قرص آملودیپین 5 م گ 100 ع کارن

73

قرص آملودیپین 5 م گ 100 ع کارن

74

قرص آملودیپین 5 م گ 100 ع کارن

75

قرص آمینو وی (بدون طعم) 90ع - کارن

76

قرص آمینو وی (بدون طعم) 90ع - کارن

77

قرص آمینو وی (بدون طعم) 90ع - کارن

78

قرص آمینو وی (شکلاتی) 243ع - کارن

79

قرص آمینو وی (شکلاتی) 243ع - کارن

80

قرص آمینو وی (شکلاتی) 243ع - کارن

81

قرص آمینو وی (شکلاتی) 90ع - کارن

82

قرص آمینو وی (شکلاتی) 90ع - کارن

83

قرص آمینو وی (شکلاتی) 90ع - کارن

84

قرص آمینو وی 243ع - کارن

85

قرص آمینو وی 243ع - کارن

86

قرص آمینو وی 243ع - کارن

87

قرص آمینو پلاس 90 ع-کارن

88

قرص آمینو پلاس 90 ع-کارن

89

قرص آمینو پلاس 90 ع-کارن

90

قرص اس سیتالوپرام 10 م گ 30 ع - کارن

91

قرص اس سیتالوپرام 10 م گ 30 ع - کارن

92

قرص اس سیتالوپرام 10 م گ 30 ع - کارن

93

قرص اس سیتالوپرام 20 م گ 30 ع - کارن

94

قرص اس سیتالوپرام 20 م گ 30 ع - کارن

95

قرص اس سیتالوپرام 20 م گ 30 ع - کارن

96

قرص اسید فولیک 1 م گ 100 ع - کارن

97

قرص اسید فولیک 1 م گ 100 ع - کارن

98

قرص اسید فولیک 1 م گ 100 ع - کارن

99

قرص اسید فولیک 5 م گ 100 ع - کارن

100

قرص اسید فولیک 5 م گ 100 ع - کارن

101

قرص اسید فولیک 5 م گ 100 ع - کارن

102

قرص ال-آرژنین 1000م گ 90ع -کارن

103

قرص ال-آرژنین 1000م گ 90ع -کارن

104

قرص ال-آرژنین 1000م گ 90ع -کارن

105

قرص ال-آرژنین 500م گ 90ع-کارن

106

قرص ال-آرژنین 500م گ 90ع-کارن

107

قرص ال-آرژنین 500م گ 90ع-کارن

108

قرص ال-کارنیتین 1000م گ 60 ع - کارن

109

قرص ال-کارنیتین 1000م گ 60 ع - کارن

110

قرص ال-کارنیتین 1000م گ 60 ع - کارن

111

قرص ال-کارنیتین 500م گ 60 ع - کارن

112

قرص ال-کارنیتین 500م گ 60 ع - کارن

113

قرص ال-کارنیتین 500م گ 60 ع - کارن

114

قرص امپاگلیفوزین 10 م گ بلیستر 30 ع کارن

115

قرص امپاگلیفوزین 10 م گ بلیستر 30 ع کارن

116

قرص امپاگلیفوزین 25 م گ بلیستر 30 ع کارن

117

قرص امپاگلیفوزین 25 م گ بلیستر 30 ع کارن

118

قرص ایزی فلکس (گلوکزامین )60ع - کارن

119

قرص ایزی فلکس (گلوکزامین )60ع - کارن

120

قرص ایزی فلکس (گلوکزامین )60ع - کارن

121

قرص جوشان منیزیم 250 م گ (پرتقالی) 20 ع - کارن

122

قرص جوشان منیزیم 250 م گ (پرتقالی) 20 ع - کارن

123

قرص جوشان منیزیم 250 م گ (پرتقالی) 20 ع - کارن

124

قرص جوشان ویتامین ث 1000 م گ (پرتقالی) 20 ع - کارن

125

قرص جوشان ویتامین ث 1000 م گ (پرتقالی) 20 ع - کارن

126

قرص جوشان ویتامین ث 1000 م گ (پرتقالی) 20 ع - کارن

127

قرص رزوواستاتین 10 م گ 30 ع - کارن

128

قرص رزوواستاتین 10 م گ 30 ع - کارن

129

قرص رزوواستاتین 10 م گ 30 ع - کارن

130

قرص رزوواستاتین 20 م گ 30 ع - کارن

131

قرص رزوواستاتین 20 م گ 30 ع - کارن

132

قرص رزوواستاتین 20 م گ 30 ع - کارن

133

قرص رزوواستاتین 40 م گ 30 ع - کارن

134

قرص رزوواستاتین 40 م گ 30 ع - کارن

135

قرص رزوواستاتین 40 م گ 30 ع - کارن

136

قرص رزوواستاتین 5 م گ 30 ع - کارن

137

قرص رزوواستاتین 5 م گ 30 ع - کارن

138

قرص رزوواستاتین 5 م گ 30 ع - کارن

139

قرص زینک گلوکونات 30 م گ (قوطی) 60 ع کارن

140

قرص زینک گلوکونات 30 م گ (قوطی) 60 ع کارن

141

قرص زینک گلوکونات 30 م گ (قوطی) 60 ع کارن

142

قرص سولفاسالازین 500م گ 50ع - کارن

143

قرص سولفاسالازین 500م گ 50ع - کارن

144

قرص سولفاسالازین 500م گ 50ع - کارن

145

قرص سیتا گلیپتین (ژانورن )100 م گ 30ع کارن

146

قرص سیتا گلیپتین (ژانورن )100 م گ 30ع کارن

147

قرص سیتا گلیپتین (ژانورن )100 م گ 30ع کارن

148

قرص سیتا گلیپتین (ژانورن )50 م گ 30ع کارن

149

قرص سیتا گلیپتین (ژانورن )50 م گ 30ع کارن

150

قرص سیتا گلیپتین (ژانورن )50 م گ 30ع کارن

151

قرص لوراتادین 10 م گ 100 ع بلیستر

152

قرص لوراتادین 10 م گ 100 ع بلیستر

153

قرص لوراتادین 10 م گ 100 ع بلیستر

154

قرص لوراتادین 10 م گ 30ع بلیستر

155

قرص لوراتادین 10 م گ 30ع بلیستر

156

قرص لوراتادین 10 م گ 30ع بلیستر

157

قرص ماسل گارد (بی سی ای ای) 120ع - کارن

158

قرص ماسل گارد (بی سی ای ای) 120ع - کارن

159

قرص ماسل گارد (بی سی ای ای) 120ع - کارن

160

قرص متیل فندیت 10 م 30 ع - کارن

161

قرص متیل فندیت 10 م 30 ع - کارن

162

قرص متیل فندیت 10 م 30 ع - کارن

163

قرص مولتی ویتامین مینرال 60ع - کارن

164

قرص مولتی ویتامین مینرال 60ع - کارن

165

قرص مولتی ویتامین مینرال 60ع - کارن

166

قرص نوترارست (کاهنده اضطراب) 90ع-کارن

167

قرص نوترارست (کاهنده اضطراب) 90ع-کارن

168

قرص نوترارست (کاهنده اضطراب) 90ع-کارن

169

قرص هیدروکلروتیازید 50 م گ 100ع بلیستر

170

قرص هیدروکلروتیازید 50 م گ 100ع بلیستر

171

قرص هیدروکلروتیازید 50 م گ 100ع بلیستر

172

قرص والسارتان - آملودپین - 10/160 - 30 ع بلیستر

173

قرص والسارتان - آملودپین - 10/160 - 30 ع بلیستر

174

قرص والسارتان - آملودپین - 10/160 - 30 ع بلیستر

175

قرص والسارتان - آملودپین - 5/80 - 30 ع بلیستر

176

قرص والسارتان - آملودپین - 5/80 - 30 ع بلیستر

177

قرص والسارتان - آملودپین - 5/80 - 30 ع بلیستر

178

قرص والسارتان 160م گ 30ع-کارن

179

قرص والسارتان 160م گ 30ع-کارن

180

قرص والسارتان 160م گ 30ع-کارن

181

قرص والسارتان 80م گ 30ع - کارن

182

قرص والسارتان 80م گ 30ع - کارن

183

قرص والسارتان 80م گ 30ع - کارن

184

قرص ویتامین ب 1 300 م گ ( تیامیرن ) 100 ع کارن

185

قرص ویتامین ب 1 300 م گ ( تیامیرن ) 100 ع کارن

186

قرص ویتامین ب 1 300 م گ ( تیامیرن ) 100 ع کارن

187

قرص ویتامین ب 1 300 م گ ( تیامیرن ) 30 ع کارن

188

قرص ویتامین ب 1 300 م گ ( تیامیرن ) 30 ع کارن

189

قرص ویتامین ب 1 300 م گ ( تیامیرن ) 30 ع کارن

190

قرص ویتامین ب2 100 میلی گرمی 30 عددی - کارن

191

قرص ویتامین ب2 100 میلی گرمی 30 عددی - کارن

192

قرص ویتامین ب2 100 میلی گرمی 30 عددی - کارن

193

قرص کافئین 200م گ 60 ع - کارن

194

قرص کافئین 200م گ 60 ع - کارن

195

قرص کافئین 200م گ 60 ع - کارن

196

قرص کیتوزان 500م گ 90ع - کارن

197

قرص کیتوزان 500م گ 90ع - کارن

198

قرص کیتوزان 500م گ 90ع - کارن

199

پودر اسلیم لست 1 (توت فرنگی) 300گرمی - کارن

200

پودر اسلیم لست 1 (توت فرنگی) 300گرمی - کارن

201

پودر اسلیم لست 1 (توت فرنگی) 300گرمی - کارن

202

پودر اسلیم لست 1 (شکلاتی) 300گرمی - کارن

203

پودر اسلیم لست 1 (شکلاتی) 300گرمی - کارن

204

پودر اسلیم لست 1 (شکلاتی) 300گرمی - کارن

205

پودر اسلیم لست 1 (ملون) 300گرمی - کارن

206

پودر اسلیم لست 1 (ملون) 300گرمی - کارن

207

پودر اسلیم لست 1 (ملون) 300گرمی - کارن

208

پودر اسلیم لست 1 (موزی) 300گرمی - کارن

209

پودر اسلیم لست 1 (موزی) 300گرمی - کارن

210

پودر اسلیم لست 1 (موزی) 300گرمی - کارن

211

پودر اسلیم لست 1 (وانیلی خرمایی) 300گرمی - کارن

212

پودر اسلیم لست 1 (وانیلی خرمایی) 300گرمی - کارن

213

پودر اسلیم لست 1 (وانیلی خرمایی) 300گرمی - کارن

214

پودر اسلیم لست 2 (لیپو اسلیم) (توت فرنگی) 300گرمی - کارن

215

پودر اسلیم لست 2 (لیپو اسلیم) (توت فرنگی) 300گرمی - کارن

216

پودر اسلیم لست 2 (لیپو اسلیم) (توت فرنگی) 300گرمی - کارن

217

پودر اسلیم لست 2 (لیپو اسلیم) (شکلاتی) 300گرمی - کارن

218

پودر اسلیم لست 2 (لیپو اسلیم) (شکلاتی) 300گرمی - کارن

219

پودر اسلیم لست 2 (لیپو اسلیم) (شکلاتی) 300گرمی - کارن

220

پودر اسلیم لست 2 (لیپو اسلیم) (موزی) 300گرمی - کارن

221

پودر اسلیم لست 2 (لیپو اسلیم) (موزی) 300گرمی - کارن

222

پودر اسلیم لست 2 (لیپو اسلیم) (موزی) 300گرمی - کارن

223

پودر اسلیم لست 3 (گلیکو اسلیم) (شکلاتی) 300گرمی - کارن

224

پودر اسلیم لست 3 (گلیکو اسلیم) (شکلاتی) 300گرمی - کارن

225

پودر اسلیم لست 3 (گلیکو اسلیم) (شکلاتی) 300گرمی - کارن

226

پودر اسلیم لست 3 (گلیکو اسلیم) (موزی) 300گرمی - کارن

227

پودر اسلیم لست 3 (گلیکو اسلیم) (موزی) 300گرمی - کارن

228

پودر اسلیم لست 3 (گلیکو اسلیم) (موزی) 300گرمی - کارن

229

پودر انترامیل استاندارد پلی اتیلن (موزی) 400گرمی-کارن

230

پودر انترامیل استاندارد پلی اتیلن (موزی) 400گرمی-کارن

231

پودر انترامیل استاندارد پلی اتیلن (موزی) 400گرمی-کارن

232

پودر انترامیل استاندارد پلی اتیلن (وانیلی) 400گ -کارن

233

پودر انترامیل استاندارد پلی اتیلن (وانیلی) 400گ -کارن

234

پودر انترامیل استاندارد پلی اتیلن (وانیلی) 400گ -کارن

235

پودر انترامیل اچ پی پلی اتیلن (موزی) - (پر پروتئین) 400گ-کارن

236

پودر انترامیل اچ پی پلی اتیلن (موزی) - (پر پروتئین) 400گ-کارن

237

پودر انترامیل اچ پی پلی اتیلن (موزی) - (پر پروتئین) 400گ-کارن

238

پودر انترامیل اچ پی پلی اتیلن (وانیلی) - (پر پروتئین) 400گ-کارن

239

پودر انترامیل اچ پی پلی اتیلن (وانیلی) - (پر پروتئین) 400گ-کارن

240

پودر انترامیل اچ پی پلی اتیلن (وانیلی) - (پر پروتئین) 400گ-کارن

241

پودر انترامیل دیابتی (موزی) 400گرمی - کارن

242

پودر انترامیل دیابتی پلی اتیلن (موزی)400گرمی-کارن

243

پودر انترامیل دیابتی پلی اتیلن (موزی)400گرمی-کارن

244

پودر انترامیل دیابتی پلی اتیلن (موزی)400گرمی-کارن

245

پودر انترامیل دیابتی پلی اتیلن (وانیلی)400 گرمی-کارن

246

پودر انترامیل دیابتی پلی اتیلن (وانیلی)400 گرمی-کارن

247

پودر انترامیل دیابتی پلی اتیلن (وانیلی)400 گرمی-کارن

248

پودر انترامیل پر فیبر (وانیلی) 400گرمی - کارن

249

پودر انترامیل پر فیبر پلی اتیلن (موزی) 400گرمی-کارن

250

پودر انترامیل پر فیبر پلی اتیلن (موزی) 400گرمی-کارن

251

پودر انترامیل پر فیبر پلی اتیلن (موزی) 400گرمی-کارن

252

پودر انترامیل کودکان پلی اتیلن (موزی) 400گ-کارن

253

پودر انترامیل کودکان پلی اتیلن (موزی) 400گ-کارن

254

پودر انترامیل کودکان پلی اتیلن (موزی) 400گ-کارن

255

پودر انترامیل کودکان پلی اتیلن (وانیلی) 400گ -کارن

256

پودر انترامیل کودکان پلی اتیلن (وانیلی) 400گ -کارن

257

پودر انترامیل کودکان پلی اتیلن (وانیلی) 400گ -کارن

258

پودر ایزو وی (بیسکوییت) 912گرمی - کارن

259

پودر ایزو وی (بیسکوییت) 912گرمی - کارن

260

پودر ایزو وی (بیسکوییت) 912گرمی - کارن

261

پودر بی بی میل (بیسکویت) 300گرمی - کارن

262

پودر بی بی میل (بیسکویت) 300گرمی - کارن

263

پودر بی بی میل (بیسکویت) 300گرمی - کارن

264

پودر سوپر وی (شکلاتی) 1050گرمی - کارن

265

پودر سوپر وی (شکلاتی) 1050گرمی - کارن

266

پودر سوپر وی (شکلاتی) 1050گرمی - کارن

267

پودر سوپر وی (موزی) 1050گرمی - کارن

268

پودر سوپر وی (موزی) 1050گرمی - کارن

269

پودر سوپر وی (موزی) 1050گرمی - کارن

270

پودر سوپر پمپ (پرتقالی) 300گرمی - کارن

271

پودر سوپر کراتین 300 گرمی (وانیلی) - کارن

272

پودر سوپر کراتین 300 گرمی (وانیلی) - کارن

273

پودر سوپر کراتین 300 گرمی (وانیلی) - کارن

274

پودر ماسل گارد (بی سی ای ای )200 گرمی لیمو توت فرنگی -کارن

275

پودر ماسل گارد (بی سی ای ای )200 گرمی لیمو توت فرنگی -کارن

276

پودر ماسل گارد (بی سی ای ای )200 گرمی لیمو توت فرنگی -کارن

277

پودر ماسل گارد (بی سی ای ای )200 گرمی لیمو نعنا-کارن

278

پودر ماسل گارد (بی سی ای ای )200 گرمی لیمو نعنا-کارن

279

پودر ماسل گارد (بی سی ای ای )200 گرمی لیمو نعنا-کارن

280

پودر مسیو وی (شکلاتی) 1کیلوگرمی - کارن

281

پودر مسیو وی (شکلاتی) 1کیلوگرمی - کارن

282

پودر مسیو وی (شکلاتی) 1کیلوگرمی - کارن

283

پودر مسیو وی (موزی) 1کیلوگرمی - کارن

284

پودر مسیو وی (موزی) 1کیلوگرمی - کارن

285

پودر مسیو وی (موزی) 1کیلوگرمی - کارن

286

پودر وی آلبومین (شکلاتی) 1100گرمی - کارن

287

پودر وی آلبومین (شکلاتی) 1100گرمی - کارن

288

پودر وی آلبومین (شکلاتی) 1100گرمی - کارن

289

پودر پیور پروتئین (شکلاتی) 1کیلوگرمی - کارن

290

پودر پیور پروتئین (شکلاتی) 1کیلوگرمی - کارن

291

پودر پیور پروتئین (شکلاتی) 1کیلوگرمی - کارن

292

پودر پیور پروتئین (موزی) 1کیلوگرمی - کارن

293

پودر پیور پروتئین (موزی) 1کیلوگرمی - کارن

294

پودر پیور پروتئین (موزی) 1کیلوگرمی - کارن

295

پودر کازئین (شکلاتی) 1کیلوگرمی - کارن

296

پودر کازئین (شکلاتی) 1کیلوگرمی - کارن

297

پودر کازئین (شکلاتی) 1کیلوگرمی - کارن

298

پودر کراتین 100گرمی - کارن

299

پودر کراتین 100گرمی - کارن

300

پودر کراتین 100گرمی - کارن

301

پودر کراتین 300گرمی - کارن

302

پودر کراتین 300گرمی - کارن

303

پودر کراتین 300گرمی - کارن

304

پودر کربو شارژ (پرتقالی) 1کیلوگرمی - کارن

305

پودر کربو شارژ (پرتقالی) 1کیلوگرمی - کارن

306

پودر کربو شارژ (پرتقالی) 1کیلوگرمی - کارن

307

پودر کربومس 1 (آناناس هلو) 1200گرمی - کارن

308

پودر کربومس 1 (آناناس هلو) 1200گرمی - کارن

309

پودر کربومس 1 (آناناس هلو) 1200گرمی - کارن

310

پودر کربومس 1 (پرتقالی) 1200گرمی - کارن

311

پودر کربومس 1 (پرتقالی) 1200گرمی - کارن

312

پودر کربومس 1 (پرتقالی) 1200گرمی - کارن

313

پودر کربومس 2 (آناناس هلو) 1200گرمی - کارن

314

پودر کربومس 2 (آناناس هلو) 1200گرمی - کارن

315

پودر کربومس 2 (آناناس هلو) 1200گرمی - کارن

316

پودر کربومس 2 (پرتقالی) 1200گرمی - کارن

317

پودر کربومس 2 (پرتقالی) 1200گرمی - کارن

318

پودر کربومس 2 (پرتقالی) 1200گرمی - کارن

319

پودر کلاژن + مولتی ویتامین (ریجنتا) 250 گ لیمو ( قوطی) کارن

320

پودر کلاژن + مولتی ویتامین (ریجنتا) 250 گ لیمو ( قوطی) کارن

321

پودر کلاژن + مولتی ویتامین (ریجنتا) 250 گ لیمو ( قوطی) کارن

322

پودر کلاژن + مولتی ویتامین (ریجنتا) 250 گ نعنا لیمو (قوطی) - کارن

323

پودر کلاژن + مولتی ویتامین (ریجنتا) 250 گ نعنا لیمو (قوطی) - کارن

324

پودر کلاژن + مولتی ویتامین (ریجنتا) 250 گ نعنا لیمو (قوطی) - کارن

325

پودر گلدن وی (شکلاتی) 1کیلوگرمی - کارن

326

پودر گلدن وی (شکلاتی) 1کیلوگرمی - کارن

327

پودر گلدن وی (شکلاتی) 1کیلوگرمی - کارن

328

پودر گلدن وی (موزی) 1کیلوگرمی - کارن

329

پودر گلدن وی (موزی) 1کیلوگرمی - کارن

330

پودر گلدن وی (موزی) 1کیلوگرمی - کارن

331

پودر گلوتامین 100گرمی - کارن

332

پودر گلوتامین 100گرمی - کارن

333

پودر گلوتامین 100گرمی - کارن

334

پودر گلوتامین 250گرمی - کارن

335

پودر گلوتامین 250گرمی - کارن

336

پودر گلوتامین 250گرمی - کارن

337

پودر گین آپ (بیسکویتی) 1800گرمی - کارن

338

پودر گین آپ (بیسکویتی) 1800گرمی - کارن

339

پودر گین آپ (بیسکویتی) 1800گرمی - کارن

340

پودر گین آپ (توت فرنگی) 1800گرمی - کارن

341

پودر گین آپ (توت فرنگی) 1800گرمی - کارن

342

پودر گین آپ (توت فرنگی) 1800گرمی - کارن

343

پودر گین آپ (شکلاتی) 1800گرمی - کارن

344

پودر گین آپ (شکلاتی) 1800گرمی - کارن

345

پودر گین آپ (شکلاتی) 1800گرمی - کارن

346

پودر گین آپ (ملون) 1800گرمی - کارن

347

پودر گین آپ (ملون) 1800گرمی - کارن

348

پودر گین آپ (ملون) 1800گرمی - کارن

349

پودر گین آپ (موزی) 1800گرمی - کارن

350

پودر گین آپ (موزی) 1800گرمی - کارن

351

پودر گین آپ (موزی) 1800گرمی - کارن

352

پودر گین آپ (وانیلی) 1800گرمی - کارن

353

پودر گین آپ (وانیلی) 1800گرمی - کارن

354

پودر گین آپ (وانیلی) 1800گرمی - کارن

355

پودر گین آپ کودکان (بیسکویت) 300گرمی - کارن

356

پودر گین آپ کودکان (بیسکویت) 300گرمی - کارن

357

پودر گین آپ کودکان (بیسکویت) 300گرمی - کارن

358

پودر گین آپ کودکان (توت فرنگی) 300گرمی - کارن

359

پودر گین آپ کودکان (توت فرنگی) 300گرمی - کارن

360

پودر گین آپ کودکان (توت فرنگی) 300گرمی - کارن

361

پودر گین آپ کودکان (شکلاتی) 300گرمی - کارن

362

پودر گین آپ کودکان (شکلاتی) 300گرمی - کارن

363

پودر گین آپ کودکان (شکلاتی) 300گرمی - کارن

364

پودر گین آپ کودکان (موزی) 300گرمی - کارن

365

پودر گین آپ کودکان (موزی) 300گرمی - کارن

366

پودر گین آپ کودکان (موزی) 300گرمی - کارن

367

پودر گین آپ کودکان (وانیلی) 300گرمی - کارن

368

پودر گین آپ کودکان (وانیلی) 300گرمی - کارن

369

پودر گین آپ کودکان (وانیلی) 300گرمی - کارن

370

پودرکربومیل 400گرمی - کارن

371

پودرکربومیل 400گرمی - کارن

372

پودرکربومیل 400گرمی - کارن

373

کپسول ابستاپ 30 ع -بیلستر -کارن

374

کپسول ابستاپ 30 ع -بیلستر -کارن

375

کپسول ابستاپ 30 ع -بیلستر -کارن

376

کپسول ابستاپ 60ع - کارن

377

کپسول ابستاپ 60ع - کارن

378

کپسول ابستاپ 60ع - کارن

379

کپسول اچ ام بی 120ع (بتا هیدروکسی بتا متیل بوتیرات)-کارن

380

کپسول اچ ام بی 120ع (بتا هیدروکسی بتا متیل بوتیرات)-کارن

381

کپسول اچ ام بی 120ع (بتا هیدروکسی بتا متیل بوتیرات)-کارن

382

کپسول اچ ام بی 60ع (بتا هیدروکسی بتا متیل بوتیرات)- کارن

383

کپسول اچ ام بی 60ع (بتا هیدروکسی بتا متیل بوتیرات)- کارن

384

کپسول اچ ام بی 60ع (بتا هیدروکسی بتا متیل بوتیرات)- کارن

385

کپسول بتا آلانین 800م گ 120ع - کارن

386

کپسول بتا آلانین 800م گ 120ع - کارن

387

کپسول بتا آلانین 800م گ 120ع - کارن

388

کپسول سافت ژل امگا 3 1000 م گ 60 ع بلیستر - کارن

389

کپسول سافت ژل امگا 3 1000 م گ 60 ع بلیستر - کارن

390

کپسول سافت ژل امگا 3 1000 م گ 60 ع بلیستر - کارن

391

کپسول سافت ژل امگا 3 1000 م گ 60 ع قوطی - کارن

392

کپسول سافت ژل امگا 3 1000 م گ 60 ع قوطی - کارن

393

کپسول سافت ژل امگا 3 1000 م گ 60 ع قوطی - کارن

394

کپسول سافت ژل گل مغربی 90 ع کارن

395

کپسول سافت ژل گل مغربی 90 ع کارن

396

کپسول سافت ژل گل مغربی 90 ع کارن

397

کپسول فلوکستین (فلوزیرین ) 10 م گ -100 ع کارن

398

کپسول فلوکستین (فلوزیرین ) 10 م گ -100 ع کارن

399

کپسول فلوکستین (فلوزیرین ) 10 م گ -100 ع کارن

400

کپسول فلوکستین (فلوزیرین ) 20 م گ -100 ع کارن

401

کپسول فلوکستین (فلوزیرین ) 20 م گ -100 ع کارن

402

کپسول فلوکستین (فلوزیرین ) 20 م گ -100 ع کارن

403

کپسول مزالازین 500 م گ (کارناسا) 30 ع کارن

404

کپسول مزالازین 500 م گ (کارناسا) 30 ع کارن

405

کپسول مزالازین 500 م گ (کارناسا) 30 ع کارن

406

کپسول نرم استامینوفن 500 م گ 50ع بیلستر کارن

407

کپسول نرم استامینوفن 500 م گ 50ع بیلستر کارن

408

کپسول نرم استامینوفن 500 م گ 50ع بیلستر کارن

409

کپسول نرم امگا 3 ای پی ای آکواتیک بالا 30 ع -کارن

410

کپسول نرم امگا 3 ای پی ای آکواتیک بالا 30 ع -کارن

411

کپسول نرم امگا 3 ای پی ای آکواتیک بالا 30 ع -کارن

412

کپسول نرم امگا 3 دی اچ ای آکواتیک بالا 30 ع - کارن

413

کپسول نرم امگا 3 دی اچ ای آکواتیک بالا 30 ع - کارن

414

کپسول نرم امگا 3 دی اچ ای آکواتیک بالا 30 ع - کارن

415

کپسول نرم سی ال ای1600م گ90ع-کارن

416

کپسول نرم سی ال ای1600م گ90ع-کارن

417

کپسول نرم سی ال ای1600م گ90ع-کارن

418

کپسول نرم ویتامین ای 400 واحد (بلیستر) 50ع - کارن

419

کپسول نرم ویتامین ای 400 واحد (بلیستر) 50ع - کارن

420

کپسول نرم ویتامین ای 400 واحد (بلیستر) 50ع - کارن

421

کپسول نرم ویتامین ای 400 واحد30ع قوطی - کارن

422

کپسول نرم ویتامین ای 400 واحد30ع قوطی - کارن

423

کپسول نرم ویتامین ای 400 واحد30ع قوطی - کارن

424

کپسول نرم کارنوفن کامپاند (ایبوپروفن کافئین استامینوفن ) بلیستر 50 ع - کارن

425

کپسول نرم کارنوفن کامپاند (ایبوپروفن کافئین استامینوفن ) بلیستر 50 ع - کارن

426

کپسول نرم کارنوفن400م گ(ایبوپروفن)بلیستر50ع- کارن

427

کپسول نرم کارنوفن400م گ(ایبوپروفن)بلیستر50ع- کارن

428

کپسول نرم کارنوفن400م گ(ایبوپروفن)بلیستر50ع- کارن

429

کپسول نرم گلدن سیز (امگا 3) 600 م گ 50 ع بلیستر - کارن

430

کپسول نرم گلدن سیز (امگا 3) 600 م گ 50 ع بلیستر - کارن

431

کپسول نرم گلدن سیز (امگا 3) 600 م گ 50 ع بلیستر - کارن

432

کپسول نرم گلدن سیز (امگا3)600م گ60ع قوطی - کارن

433

کپسول نرم گلدن سیز (امگا3)600م گ60ع قوطی - کارن

434

کپسول نرم گلدن سیز (امگا3)600م گ60ع قوطی - کارن

435

کپسول هیرنوتری 30ع - کارن

436

کپسول هیرنوتری 30ع - کارن

437

کپسول هیرنوتری 30ع - کارن

438

کپسول هیرنوتری بلیستر 30 ع - کارن

439

کپسول هیرنوتری بلیستر 30 ع - کارن

440

کپسول هیرنوتری بلیستر 30 ع - کارن

441

کپسول پرگابالین 100 م گ 30 ع - کارن

442

کپسول پرگابالین 100 م گ 30 ع - کارن

443

کپسول پرگابالین 100 م گ 30 ع - کارن

444

کپسول پرگابالین 150 م گ 30 ع - کارن

445

کپسول پرگابالین 150 م گ 30 ع - کارن

446

کپسول پرگابالین 150 م گ 30 ع - کارن

447

کپسول پرگابالین 50 م گ 30 ع - کارن

448

کپسول پرگابالین 50 م گ 30 ع - کارن

449

کپسول پرگابالین 50 م گ 30 ع - کارن

450

کپسول پرگابالین 75 م گ 30 ع - کارن

451

کپسول پرگابالین 75 م گ 30 ع - کارن

452

کپسول پرگابالین 75 م گ 30 ع - کارن

453

کپسول کربوفایت (عصاره لوبیا سفید+کروم) 120ع - کارن

454

کپسول کربوفایت (عصاره لوبیا سفید+کروم) 120ع - کارن

455

کپسول کربوفایت (عصاره لوبیا سفید+کروم) 120ع - کارن

456

کپسول کورکومین 500م گ 30ع بلیستر - کارن

457

کپسول کورکومین 500م گ 30ع بلیستر - کارن

458

کپسول کورکومین 500م گ 30ع بلیستر - کارن

459

کپسول کورکومین 500م گ 60ع - کارن

460

کپسول کورکومین 500م گ 60ع - کارن

461

کپسول کورکومین 500م گ 60ع - کارن

462

کپسول گلوتامین 120ع - کارن

463

کپسول گلوتامین 120ع - کارن

464

کپسول گلوتامین 120ع - کارن