تامین کنندگان

شرکت : حکیمان طب کار


محصولات:
نام کالا بسته بندی کشور تولیدکننده نام تولیدکننده
قرص استئو پلاس  45عدد آلمان یوروویتال
قرص آيزن+يد+اسيد فوليک  60عدد آلمان یوروویتال
قرص آيزن پلاس  60عدد آلمان یوروویتال
قرص پرينامکس نيومام (مولتي ويتامين بارداري و شيردهي)  45عدد آلمان یوروویتال
قرص جوشان زينک+ب کمپلکس 20عدد آلمان یوروویتال
قرص جوشان منيزيم+کلسيم پلاس  13عدد آلمان یوروویتال
قرص جوشان ويتامين ث 1000م گ 20عدد آلمان یوروویتال
قرص فلکس اورت  60عدد آلمان یوروویتال
قرص کلسيم 600م گ+ويتامين د  100عدد آلمان یوروویتال
قرص کلسيم سيترات+منيزيم+زينک+د3  45عدد آلمان یوروویتال
قرص منواورت  60عدد آلمان یوروویتال
قرص مولتي ويتامين  100عدد آلمان یوروویتال
قرص مولتي ويتامين  30عدد آلمان یوروویتال
قرص مولتي ويتامين  60عدد آلمان یوروویتال
قرص و کپسول پرينامکس (بارداري)  90عدد آلمان یوروویتال
قرص و کپسول پرينامکس (شيردهي)  90عدد آلمان یوروویتال
کپسول اسيد فوليک  60عدد آلمان یوروویتال
کپسول امگا 3  60عدد آلمان یوروویتال
کپسول اوژن (مولتي ويتامين چشم)  60عدد آلمان یوروویتال
کپسول ديافيت (مولتي ويتامين)  60عدد آلمان یوروویتال
کپسول زينک پلاس 5م گ  60عدد آلمان یوروویتال
کپسول زينک پلاس 10م گ  60عدد آلمان یوروویتال
کپسول سلن پلاس  60عدد آلمان یوروویتال
کپسول کيوتن پلاس 30م گ  60عدد آلمان یوروویتال
کپسول کيوتن پلاس 100م گ  60عدد آلمان یوروویتال
کپسول ماکاويت اف (تقويت جنسي بانوان) 60عدد آلمان یوروویتال
کپسول ماکاويت ام (تقويت جنسي آقايان)  60عدد آلمان یوروویتال
کپسول ويتامين اي 400واحد  60عدد آلمان یوروویتال
کپسول ويتامين آ  60عدد آلمان یوروویتال
کپسول ويتامين ب کمپلکس  60عدد آلمان یوروویتال
کپسول ويتامين ث+زينک5 م گ  60عدد آلمان یوروویتال
کپسول ويتامين ث+زينک10م گ  60عدد آلمان یوروویتال
شربت استئوجويس  200میلی لیتر آلمان یوروویتال
شربت امگا 3 مکس 200میلی لیتر آلمان یوروویتال
شربت زينک پلاس 200میلی لیتر آلمان یوروویتال
شربت کيندر  200میلی لیتر آلمان یوروویتال
شربت ميناجويس  200میلی لیتر آلمان یوروویتال
شربت آيزن سافت (آهن/ويتامين ث /زينک)  150میلی لیتر آلمان یوروویتال
قطره آهن فروکيدز  30میلی لیتر آلمان یوروویتال
قطره مولتي ويتامين بيبي جويس  30میلی لیتر آلمان یوروویتال
پروتئین وی یوروویتال 2250 گرم آلمان یوروویتال