تامین کنندگان

شرکت : پژند نیکو دارو


محصولات:
نام کالا  بسته بندی کشور تولید کننده نام تولیدکننده
ساشه سرم خوراکي اوراليت (توت فرنگي) 10عدد ایران پژند نیکو دارو
ساشه سرم خوراکي اوراليت (پرتقالي) 10عدد ایران پژند نیکو دارو
ساشه سرم خوراکي اوراليت (موزي) 10عدد ایران پژند نیکو دارو
ساشه سرم خوراکي اوراليت (توت فرنگي) 10عدد ایران پژند نیکو دارو(جدید)
ساشه سرم خوراکي اوراليت (پرتقالي) 10عدد ایران پژند نیکو دارو(جدید)
ساشه سرم خوراکي اوراليت (موزي) 10عدد ایران پژند نیکو دارو(جدید)
 ساشه سرم خوراکي اوراليت پلاس زينک (توت فرنگي)  10عدد ایران پژند نیکو دارو
ساشه سرم خوراکي اوراليت پلاس زينک (پرتقالي)  10عدد ایران پژند نیکو دارو
ساشه سرم خوراکي اوراليت پلاس زينک (موزي)  10عدد ایران پژند نیکو دارو
ویتالند- شربت ویتامین ث

200 میلی لیتر

ایران پژند نیکو دارو
ویتالند- شربت ویتامین ث پلاس زینک 200 میلی لیتر ایران پژند نیکودارو