تامین کنندگان

شرکت : باریج اسانس


محصولات:
نام کالا  بسته بندی کشور تولید کننده نام تولید کننده
پرل غیرخوراکی اکاليپتوس 400 میلی گرم 30عدد ایران باریج اسانس
پرل خوراکی اکاليپتوس باریج 200 میلی گرم 30عدد ایران باریج اسانس
پرل روغن بزرک (هربال امگا 3)- 60عدد ایران باریج اسانس
پرل پروستا باریج 60عدد ایران باریج اسانس
پرل تیموژل 30عدد ایران باریج اسانس
پرل دپروهرب 30عدد ایران باریج اسانس
پرل سوپرمينت 30عدد ایران باریج اسانس
پرل فنلين باریج 30عدد ایران باریج اسانس
پرل کاستورکس باریج  60عدد ایران باریج اسانس
پرل گاستروليت باریج  30عدد ایران باریج اسانس
کپسول نرم باریج ای پی اٌ 30عدد ایران باریج اسانس
پرل لومکس باریج 30عدد ایران باریج اسانس
پرل لیبیمکس باریج 30عدد ایران باریج اسانس
پرل لیموترش باریج 25 60عدد ایران باریج اسانس
پرل لیموترش باریج 75 60عدد ایران باریج اسانس
پرل زیره باریج 25 60عدد ایران باریج اسانس
پرل زیره باریج 75 60عدد ایران باریج اسانس
پرل مگا امگا 60عدد ایران باریج اسانس
قرص اورتيدين باریج 30عدد ایران باریج اسانس
قرص اوليوين باریج 100عدد ایران باریج اسانس
قرص آترومد- بی 100عدد ایران باریج اسانس
قرص گلوکورکس بی 30عدد ایران باریج اسانس
قرص لیتورکس بی  30عدد ایران باریج اسانس
قرص نتونال باریج 30عدد ایران باریج اسانس
قرص هايپورکس 30عدد ایران باریج اسانس
قرص هپاتوهيل 200عدد ایران باریج اسانس
قرص های سنس  باریج 90عدد ایران باریج اسانس
قرص گلوکوهرب باریج 45عدد ایران باریج اسانس
کپسول آلوئه ورا  30عدد ایران باریج اسانس
کپسول پرولیو باریج 275 میلی گرم  30عدد ایران باریج اسانس
کپسول وینیسین باریج 30عدد ایران باریج اسانس
کپسول منوهلپ 550 میلی گرم  30عدد ایران باریج اسانس
شربت آلوئه ورا  120میلی لیتر ایران باریج اسانس
شربت آلوئه ورا  250میلی لیتر ایران باریج اسانس
شربت آنتي رفلکس- بی 120میلی لیتر ایران باریج اسانس
شربت کاف استاپ باريج  60میلی لیتر ایران باریج اسانس
شربت کافنولیکس باريج  120میلی لیتر ایران باریج اسانس
شربت برونکو باريج  120میلی لیتر ایران باریج اسانس
اسپری مايکودرم 30میلی لیتر ایران باریج اسانس
لوسیون افشانه -اسپري سي ام  30میلی لیتر ایران باریج اسانس
قطره افشرده ام جي 15میلی لیتر ایران باریج اسانس
قطره اورتيدين باریج 30میلی لیتر ایران باریج اسانس
قطره افشرده بخور اکاليپتوس-غیرخوراکی  15میلی لیتر ایران باریج اسانس
قطره خوراکی لومکس باریج 15میلی لیتر ایران باریج اسانس
قطره توسيوين باریج 15میلی لیتر ایران باریج اسانس
قطره دپروهرب 30میلی لیتر ایران باریج اسانس
قطره ديلسان 15میلی لیتر ایران باریج اسانس
قطره لوسیون  رزماري  30میلی لیتر ایران باریج اسانس
قطره افشرده سوپرمينت 15میلی لیتر ایران باریج اسانس
قطره افشرده سي ام  15میلی لیتر ایران باریج اسانس
قطره افشرده فنلين 15میلی لیتر ایران باریج اسانس
قطره افشرده گاستروليت 15میلی لیتر ایران باریج اسانس
قطره افشرده گاليکس-ضد  جوش  15میلی لیتر ایران باریج اسانس
قطره افشرده ماتريکا 15میلی لیتر ایران باریج اسانس
قطره افشرده منتا 15میلی لیتر ایران باریج اسانس
قطره افشرده ميرتکس 15میلی لیتر ایران باریج اسانس
قطره لامیژکس 5میلی لیتر ایران باریج اسانس
پماد ام جي 20 تیوپ 20 گرم ایران باریج اسانس
پماد ام جي 30 تیوپ 30 گرم ایران باریج اسانس
خمیر دنتاباریج تیوپ 5 گرم ایران باریج اسانس
خمیر میرتکس تیوپ 5 گرم ایران باریج اسانس
ژل واژیهیل باریج تیوپ 30 گرم ایران باریج اسانس
ژل آرومیکس   تیوپ 75 گرم ایران باریج اسانس
ژل آکنه هرب تیوپ 30 گرم ایران باریج اسانس
ژل دنتی کید تیوپ 5 گرم ایران باریج اسانس
کرم افتربایت  تیوپ 15 گرم ایران باریج اسانس
کرم آنتي فيشر 20 تیوپ 20 گرم ایران باریج اسانس
کرم آنتي فيشر 30 تیوپ 30 گرم ایران باریج اسانس
کرم درماتين تیوپ 30 گرم ایران باریج اسانس
کرم کپکس تیوپ 30 گرم ایران باریج اسانس
کرم لاژکس تیوپ 50 گرم ایران باریج اسانس
کرم لکورکس تیوپ 50 گرم ایران باریج اسانس
کرم لينودرم باریج تیوپ 50 گرم ایران باریج اسانس
کرم استئوفیکس باریج تیوپ 30 گرم ایران باریج اسانس
پرل روغن سیاهدانه (باریج بلکسید ایل) 1000 میلی گرم 30عدد ایران باریج اسانس
کپسول مهزل (گرین فیت) 90عدد ایران باریج اسانس
کپسول لبان (آلزاستاپ) 60عدد ایران باریج اسانس
روغن بادام تلخ-موضعی   30میلی لیتر ایران باریج اسانس
روغن بادام شيرين-موضعی   30میلی لیتر ایران باریج اسانس
روغن بزرک -موضعی  30میلی لیتر ایران باریج اسانس
روغن خشخاش  30میلی لیتر ایران باریج اسانس
روغن سياهدانه-موضعی  30میلی لیتر ایران باریج اسانس
روغن فندق-موضعی   30میلی لیتر ایران باریج اسانس
روغن کدو-موضعی   30میلی لیتر ایران باریج اسانس
روغن کنجد-موضعی   30میلی لیتر ایران باریج اسانس
روغن گردو-موضعی   30میلی لیتر ایران باریج اسانس
روغن گردو خوراکي  120میلی لیتر ایران باریج اسانس
روغن گل محمدی موضعی 30میلی لیتر ایران باریج اسانس
شربت اشتها آور انار 120میلی لیتر ایران باریج اسانس
شربت بنفشه  60میلی لیتر ایران باریج اسانس
شربت جالينوس 120میلی لیتر ایران باریج اسانس
شربت سکنجبین عنصلی 120میلی لیتر ایران باریج اسانس
شربت ملین- لاکساپلاس 120میلی لیتر ایران باریج اسانس
شربت عناب 120میلی لیتر ایران باریج اسانس
معجون گلقند 90گرم ایران باریج اسانس
شربت آلو (لاکسی هرب) 120میلی لیتر ایران باریج اسانس
شربت باریویتال  200میلی لیتر ایران باریج اسانس