تامین کنندگان

شرکت : وشا دارو پارس


محصولات:
نام کالا بسته بندی کشور تولیدکننده نام تولیدکننده
قرص اکوئيفلکس (درمان آرتروز-پوکي استخوان)- وشا دارو 90عدد ایران جالینوس
قرص ونووين (درمان واريس)- وشا دارو 60عدد ایران جالینوس
قرص نرووريلکس (درمان بي خوابي)- وشا دارو 30عدد ایران جالینوس
قرص پيور اسکين (پاکسازي پوست)- وشا دارو 30عدد ایران جالینوس
کپسول نرم پروسترول (درمان هايپر پلازي پروستات)- وشا دارو 60عدد ایران جالینوس
کپسول نرم پومگاه (کاهش کلسترول)- وشا دارو 60عدد ایران جالینوس
 کپسول نرم ژلومينت آي بي اس (درمان سندروم روده)- وشا دارو 30عدد ایران جالینوس
کپسول نرم پوم ويتا- وشا دارو 60عدد ایران جالینوس
کرم آرتريکام (ضد درد و التهاب)- وشا دارو 100گرم ایران جالینوس
کرم ونووين (درمان واريس)- وشا دارو 100گرم ایران جالینوس