تامین کنندگان

شرکت : اکسیر آفرین آریا


محصولات:
نام کالا  بسته بندی کشور تولید کننده نام تولیدکننده
 ويتامين اي 400 م گ  50سافت ژل ایران اکسیر آفرین آریا
پودر منيزيم سيترات 300 میلی گرم 20ساشه ایران اکسیر آفرین آریا
 منيزيم 250 م گ  30قرص ایران اکسیر آفرین آریا