تامین کنندگان

شرکت : مکث تجارت فارمد


محصولات:
نام کالا  بسته بندی کشور تولید کننده نام تولیدکننده
قرص مکس بي سي اي اي 120عدد آمریکا مکس ماسل آمریکا
کپسول نرم سي ال اي   آمریکا مکس ماسل آمریکا
کپسول ال تاکس 60عدد آمریکا مکس ماسل آمریکا
پودر پرو بي سي اي اي (ليموناد)  قوطی351 گرمی آمریکا مکس ماسل آمریکا
پودر مکس کراتين کريستال قوطی250 گرمی آمریکا مکس ماسل آمریکا
پودر مکس وي ايزوليت (شکلات مالت) قوطی908 گرمی آمریکا مکس ماسل آمریکا
پودر مکس پرو اليت (وانيلي) قوطی1860 گرمی آمریکا مکس ماسل آمریکا
پودر کربومکس قوطی2730 گرمی آمریکا مکس ماسل آمریکا
پودر مکس پيور وي (کيک شکلاتي) قوطی1362گرمی آمریکا مکس ماسل آمریکا
پودر بيگ مکس (کيک شکلاتي) قوطی 5472 گرمی آمریکا مکس ماسل آمریکا
پودر اف بي ايکس پانچ قوطی908گرمی آمریکا مکس ماسل آمریکا
پودر مکس پرو اليت (شکلات مالت)  قوطی908گرمی آمریکا مکس ماسل آمریکا
پودر کربومکس 1816 گرمي  قوطی 1816 گرمی آمریکا مکس ماسل آمریکا
پودر گلوتامین قوطی250 گرمی انگلیس پی اچ دی
پودر دايت وي (شکلات بلژيکي) قوطی2000گرمی انگلیس پی اچ دی
پودر ادونس مس (بوراني شکلات) قوطی2700 گرمی انگلیس پی اچ دی
پودر دايت وي (کرم وانيلي) قوطی1000 گرمی انگلیس پی اچ دی
پودر کراتين قوطی550 گرمی انگلیس پی اچ دی
پودر گلوتامین قوطی550 گرمی انگلیس پی اچ دی
قرص ال کارنیتین 90عدد انگلیس پی اچ دی
قرص آمینو ساپورت 180عدد انگلیس پی اچ دی
کپسول نرم سی ال ای 45عدد انگلیس پی اچ دی
کپسول بی سی ای ای 195عدد انگلیس پی اچ دی
پودر کراتين  قوطی250 گرمی انگلیس پی اچ دی
کپسول بتا آلانين  90عدد انگلیس پی اچ دی
پروتئين بار 75 گرمي (فلپ جک)  12عدد انگلیس پی اچ دی
شات وي ام ايکس 60 م ل (پرتقالي) 1عدد انگلیس پی اچ دی
شات وي ام ايکس 60 م ل (شاتوت) 1عدد انگلیس پی اچ دی
پودر وجي ميل (شکلاتي) قوطی1362گرمی آمریکا ام آر ام
پودر وجي پروتئين (شکلاتي) قوطی1140 گرمی آمریکا ام آر ام
کپسول نرم سي ال اي1250 میلی گرمی 90عدد آمریکا ام آر ام
کپسول اچ ام بی 1000 میلی گرمی 60عدد آمریکا ام آر ام
کپسول ویتامین د3 5000واحدی 60عدد آمریکا ام آر ام
پودر وجي پروتئين (وانيلي)   قوطی1140 گرمی آمریکا ام آر ام
پودر گلوتامين + بي سي اي اي (هندوانه)  قوطی 330 گرمی آمریکا ام آر ام
کپسول نرم سي ال اي  قوطی 1250 گرمی آمریکا ام آر ام
کپسول اچ ام بي 1000م گ 60عدد آمریکا ام آر ام
کپسول ويتامين د3    5000واحد    60عدد آمریکا ام آر ام