اطلاعات تماس
آدرس شرکت :
کرمان، بزرگراه امام، بعد از دانشگاه باهنر، بلوار محله صنعتی - بین کوچه دوم و چهارم - کنار آلومینیوم 2 جداره گنجعلی خان
شماره تماس : 03433351000
شماره تماس : 03433351001
شماره تماس : 03433351002

اطلاعات شعبه کرمان
نام و نام خانوادگی : آقای حسینی
سمت : مدیر شعبه
موبایل : 09131982697
درباره شعبه کرمان

شعبه کرمان شرکت پخش سراسری کارن پوشش مشتریان استان پهناور کرمان واستان سیستان و بلوچستان را برعهده دارد.