تامین کنندگان

شرکت : دارو درمان کیان


محصولات:
نام کالا  بسته بندی کشور تولید کننده نام تولید کننده
ژل بنزوئيل پروکسايد (پانژل) 5 %  30 میلی گرم 1عدد ایران دارو درمان کیان
ژل بنزوئيل پروکسايد (پانژل) 10 %  30 میلی گرم 1عدد ایران دارو درمان کیان