نظر سنجی

title-divider

موضوع سوال

1

کیفیت محصولات ارائه شده چه میزان رضایت بخش است؟

2

میزان رضایت شما از قیمت محصولات چقدر است؟

3

از تنوع محصولات سبد پخش و آگاهی از آنها(دارویی-تندرستی -ورزشی) چه میزان رضایت دارید؟

4

آیا از نحوه معرفی محصولات جدید رضایت دارید؟

5

کیفیت خدمات ارائه شده شرکت پخش کارن تا چه اندازه رضایت شما را برآورده کرده است ؟

6

میزان رضایت شما از زمان تحویل سفارشات چقدر است؟

7

طرز برخورد پرسنل مرتبط با شما چقدر رضایت بخش است؟(بخش فروش و خدمات پس از فروش)

8

میزان رضایت شما از تطابق سفارش با کالاهای تحویل داده شده چقدر است؟

9

آیا از نحوه برخورد با کالاهای مرجوعی رضایت دارید؟

10

میزان رضایت شما از تعداد و نظم ویزیت های انجام شده (ویزیتور- ویزیت علمی )چقدر است ؟

11

آیا از شرایط پرداخت شرکت رضایت دارید؟(تخفیفات-مدت زمان تسویه – و...)

12

میزان رضایت شما از اطلاع رسانی آفرهای شرکت به چه میزان است؟

13

چقدر احتمال دارد شرکت پخش کارن را به سایر همکاران خود توصیه کنید؟

14

آیا از تبلیغات شرکت (بروشورها و تبلیغات چاپی)رضایت دارید؟

15

میزان رضایت شما تبلیغات شرکت ( ابزارهای تبلیغاتی مانند شلف تاکر و ...)چقدر است؟

16

میزان رضایت شما تبلیغات شرکت(هدایای تبلیغاتی )چقدر است؟

17

در صورت داشتن شکایت در گذشته چقدر از زمان و کیفیت پاسخگویی به مسائل و مشکلات(شکایات)رضایت دارید؟