لطفا خطاهای موجود در فرم را رفع کنید و مجددا فرم را ارسال کنید

نظر سنجی

بازگشت

* لطفا خطاهای موجود در فرم را رفع کنید و مجددا فرم را ارسال کنید

* سن

جنسیت
* میزان تحصیلات

* شماره تماس

* شهر


* طریقه آشنایی مصرف کننده با محصولات و پخش کارن

* گروه محصولات مصرفی


* دارویی


موضوع سوال موضوع سوال موضوع سوال
خیلی خوب(10) خوب(5) متوسط(3) بد(1) خیلی بد(0)
کیفیت(اثربخشی-ماندگاری) محصولات را چگونه ارزیابی میکنید؟
قیمت محصولات را چگونه ارزیابی میکنید؟
طعم و مزه محصولات را چگونه ارزیابی میکنید؟
میزان دسترسی به محصولات را چگونه ارزیابی میکنید؟
بسته بندی محصولات را چگونه ارزیابی میکنید؟
پاسخگویی به مسائل و مشکلات –سوالات را چگونه ارزیابی میکنید؟
اطلاعات درج شده در برچسب بسته بندی(اطلاعات تغذیه ای-موارد منع منصرف و..) و بروشورها را چگونه ارزیابی میکنید؟
آیا محصولات مشابه خارجی را مصرف کرده اید؟ در صورت مصرف کیفیت را با محصولات مشابه چگونه ارزیابی میکنید؟
کانال هاای ارتباطی با شرکت را چگونه ارزیابی میکنید؟
خواهشمند است ساير نظرات وپيشنهادات خود را بیان کنید.