تامین کنندگان

شرکت : آیریانیک آسیا


محصولات:
نام کالا  بسته بندی کشور تولید کننده نام تولید کننده
کپسول سيراسيل جويت فورمولا 14      60عدد ایران آیریانیک
پودر سانويک  220گرم ایران آیریانیک
کپسول يوموگي  20عدد ایران آیریانیک
قرص دولوتفين  20عدد ایران آیریانیک