خط مشی

بازگشت

ماموریت(Mission) : تسهیل و تسریع دسترسی مردم به محصولات سلامت محور و کمک به ارتقاء سلامت جامعه از طریق ایجاد ارزش متقابل برای مشتریان و تامین کنندگان
چشم انداز (Vision) : تا سال 1406 کارن شناخته شده ترین و خوش نام ترین توزیع کننده سراسری دارو و مکمل های انسانی در تحقق اهداف و پایبندی به تعهدات تامین کنندگان، مشتریان و شرکای تجاری خود خواهد بود .
در راستای تحقق چشم انداز، ضمن رعایت اصول مشتری مداری و الزامات قانونی مرتبط با سازمان های قانون گذار و استاندارد بین المللی 2015/ISO 9001 اهداف خود را به شرح زیر اعلام میدارد:

 

- ارتقاء و بهبود سیستم توزیع و پخش مبتنی بر راهکارهای فناوری اطلاعات

-افزایش رضایتمندی ذینعفان از طریق بهبود سیستم های موجود

- توسعه و ارتقاء دانش، مهارت و انگیزه سرمایه های انسانی

-افزایش سهم بازار از طریق توسعه شبکه فروش و افزایش نفوذ در بازار