خط مشی

بازگشت

شركت پخش مکمل كارن با هدف معرفی، توزیع و فروش محصولات سلامت محور ( دارویی و مکمل ) فعالیت خود را  از سال 1387 آغاز نمود. 

شركت پخش مکمل كارن با حمایت گروه دارویی كارن و بهره گیری از تجارب قوی،دانش فنی و توانمندی های مدیریتی و راهبردی ارزشمند مدیران ارشد و توان علمی كارشناسان خود، ماموریت و چشم انداز خود را به شرح زیر طرح ریزی و اعلام می دارد:

ماموریت (Mission ):

تسهیل و تسریع دسترسی مردم به محصولات سلامت محور و كمک به ارتقاء سالمت جامعه از طریق ایجاد ارزش متقابل برای مشتریان و تامین کنندگان

چشم انداز (Vision ):

تا سال 1406 كارن شناخته شده ترین و خوش نام ترین توزیع کننده سراسری مکمل در تحقق اهداف و پایبندی به تعهدات تامین کنندگان و مشتریان خود خواهد بود .  

در راستای تحقق چشم انداز، ضمن رعایت اصل مشتری مداری و الزامات قانونی مرتبط با سازمان های قانون گذار و استاندارد بین المللی 2015 9001 ISO اهداف خود را به شرح زیر اعلام میدارد: 

➢ ارتقاء و بهبود سیستم توزیع و پخش مبتنی بر راهکارهای فناوری اطلاعات

➢ افزایش رضایتمندی ذینعفان از طریق بهبود سیستم های موجود  

➢ توسعه و ارتقاء دانش، مهارت و انگیزه سرمایه های انسانی  

➢ افزایش سهم بازار از طریق توسعه شبکه فروش و افزایش نفوذ در بازار  

  این جانب تعهد خود را در برقراری و نگهداری سیستم مدیریت كیفیت اعلام می نمایم و برای حفظ تناسب و تداوم اهداف  كیفیتی فوق الذکر بر بهبود مداوم و اثر بخشی آن نظارت خواهم داشت و از كلیه همکاران انتظار میرود نسبت به درک  و برقراری این خط مشی كوشا بوده و در بهبود آن تلاش نمایند.

 مدیر عامل 

 حسین دهقانی زاده