تامین کنندگان

شرکت : دایاژن فارمد


محصولات:
نام کالا  بسته بندی کشور تولید کننده نام تولید کننده
قرص ليبيدو بوستر  60عدد استرالیا گرین نیچر
کپسول ويت ايس  60عدد استرالیا گرین نیچر
کپسول سورناندين  30عدد استرالیا گرین نیچر
قرص شوگر متا بالانس 90عدد استرالیا گرین نیچر