تامین کنندگان

شرکت : آریا طب آذر


محصولات:
نام کالا  بسته بندی کشور تولید کننده نام تولیدکننده
سرنگ آماده تزريق اپي نفرين 1م گ 1میلی لیتر ترکیه وم ایلاک
قرص نيموديپين 30 م گ (نيموتوپ)   30عدد آلمان بایر