تامین کنندگان

شرکت : شرکت داروسازی دنیای بهداشت


محصولات:
نام کالا  بسته بندی کشور تولید کننده نام تولیدکننده
قرص دي بي کال 60 عدد ایران دنیای بهداشت
قرص زينک گلوکونات 30 عدد ایران دنیای بهداشت
قرص فروس فومارات 100 عدد ایران دنیای بهداشت
قرص مستر زينک پلاس+ويتامين ث 30 عدد ایران دنیای بهداشت
قرص ملاتونين 3mg 30 عدد ایران دنیای بهداشت
شربت اندانسترون بسته بندی 60ml ایران دنیای بهداشت
شربت برم هگزين بسته بندی 60ml ایران دنیای بهداشت
شربت دکسترومتورفان بسته بندی 60ml ایران دنیای بهداشت
شربت زينک گلوکونات 10mg (مسترزينک پلاس) بسته بندی 120ml ایران دنیای بهداشت
شربت زينک گلوکونات 10mg(مسترزينک پلاس) بسته بندی 60ml ایران دنیای بهداشت
شربت زينک گلوکونات 5mg (مسترزينک پلاس) بسته بندی 120ml ایران دنیای بهداشت
شربت زينک گلوکونات 5mg (مسترزينک پلاس) بسته بندی 60ml ایران دنیای بهداشت
شربت ستيريزين بسته بندی 120ml ایران دنیای بهداشت
شربت ستيريزين بسته بندی 60ml ایران دنیای بهداشت
شربت سرماخوردگي (دي بي فن) بسته بندی 60ml ایران دنیای بهداشت
شربت سرماخوردگي (دي بي کلد) بسته بندی 120ml ایران دنیای بهداشت
شربت سرماخوردگي (دي بي کلد) بسته بندی 60ml ایران دنیای بهداشت
شربت کتوتيفن (کوتامکس) بسته بندی 120ml ایران دنیای بهداشت
شربت کلسيم (طعم توت فرنگي) بسته بندی 120ml ایران دنیای بهداشت
شربت لاکتولوز بسته بندی 240ml ایران دنیای بهداشت
شربت لوپراميد  بسته بندی 60ml ایران دنیای بهداشت
شربت مستر تونيک ويتامين ب1+ب3+کافئين بسته بندی 120ml ایران دنیای بهداشت
شربت مسترزينک 10mg  بسته بندی 120ml ایران دنیای بهداشت
شربت مسترزينک 10mg  بسته بندی 60ml ایران دنیای بهداشت
شربت مسترزينک 5mg بسته بندی 120ml ایران دنیای بهداشت
شربت مسترزينک 5mg بسته بندی 60ml ایران دنیای بهداشت
شربت مولتي ويتامين+زينک بسته بندی 120ml ایران دنیای بهداشت
شربت مولتي ويتامين+کارنيتين بسته بندی 120ml ایران دنیای بهداشت
سوسپانسيون استامينوفن (پديامکس) بسته بندی 120ml ایران دنیای بهداشت
قطره  فروس سولفات (فرودراپ) بسته بندی 15ml ایران دنیای بهداشت
قطره سوسپانسيون استامينوفن بسته بندی 15ml ایران دنیای بهداشت
قطره کتوتيفن  بسته بندی 15ml ایران دنیای بهداشت
قطره مولتي ويتامين+آهن (مولتي فر) بسته بندی 15ml ایران دنیای بهداشت
قطره ويتامين آ+د  با طعم شير  بسته بندی 15ml ایران دنیای بهداشت
محلول پوويدون آيوداين ( بهدوداين) بسته بندی 125ml ایران دنیای بهداشت
محلول  پوويدون آيوداين ( بهدوداين) بسته بندی 500ml ایران دنیای بهداشت
محلول  پوويدون آيوداين ( بهدوداين) بسته بندی60ml ایران دنیای بهداشت
محلول  پوويدون آيوداين گالني ( بهدوداين) بسته بندی 3800ml ایران دنیای بهداشت
اسپري بيني اولاپاتادين هيدروکلرايد0.6% بسته بندی 20ml ایران دنیای بهداشت
اسپري بيني آزلاستين (زلکس) بسته بندی 20ml ایران دنیای بهداشت
اسپري بيني بودزونايد بسته بندی 12ml ایران دنیای بهداشت
اسپري بيني دسموپرسين بسته بندی 5ml ایران دنیای بهداشت
اسپري بيني کلسي تونين (توني کل) بسته بندی 20ml ایران دنیای بهداشت
اسپري بيني مومتازون 0.5% (مومتومکس) بسته بندی 20ml ایران دنیای بهداشت
اسپري بيني اکسي متازولين 0.05% (کونژستاپ) بسته بندی 20ml ایران دنیای بهداشت
اسپري بيني اکسي متازولين 0.1% (کونژستاپ) بسته بندی 20ml ایران دنیای بهداشت
اسپري بيني بکلومتازون 0.05% (دي بي نازال کورت) بسته بندی 20ml ایران دنیای بهداشت
اسپري بيني سديم کلرايد 0.65% (دي بي سالين) بسته بندی 20ml ایران دنیای بهداشت
اسپري بيني سديم کلرايد 0.9% (دي بي سالين) بسته بندی 20ml ایران دنیای بهداشت
اسپري بيني فلوتيکازون 0.05% فلوتيکومکس) بسته بندی 20ml ایران دنیای بهداشت
اسپري بيني کرومولين سديم 2% (کرومونيز) بسته بندی13ml ایران دنیای بهداشت
اسپري نازال اکسي متازولين 0.05% (کونژستاپ) بسته بندی 20ml ایران دنیای بهداشت
اسپري نازال سديم کلرايد 0.65% (دي بي سالين) بسته بندی 20ml ایران دنیای بهداشت
اسپري بهدوكائين 10% (ليدوکائين) بسته بندی100ml ایران دنیای بهداشت
اسپري بهدوكائين 10% (ليدوکائين) بسته بندی50ml ایران دنیای بهداشت
اسپري ليدوکايين تاخيري بسته بندی50ml ایران دنیای بهداشت
دهانشويه  كلرهگزيدين 0.12% بدون الکل (هگزوداين) بسته بندی 300ml ایران دنیای بهداشت
دهانشويه  كلرهگزيدين 0.2% بدون الکل (هگزوداين) بسته بندی 300ml ایران دنیای بهداشت
دهانشويه سديم فلورايد آبي طعم نعنا (فلورين توتال) بسته بندی 300ml ایران دنیای بهداشت
دهانشويه سديم فلورايد قرمز طعم دارچين (فلورين توتال) بسته بندی 300ml ایران دنیای بهداشت
دهانشويه سديم فلورايد نارنجي طعم سيتروس (فلورين توتال) بسته بندی 300ml ایران دنیای بهداشت
شامپو  سلنيوم سولفايد 1% (سلسيوم) بسته بندی150ml ایران دنیای بهداشت
شامپو  سلنيوم سولفايد 2.5% (سلسيوم) بسته بندی150ml ایران دنیای بهداشت
شامپو کتوکونازول (کوتازول) بسته بندی150ml ایران دنیای بهداشت
محلول ضدعفوني کننده رکال بسته بندی 250ml ایران دنیای بهداشت
محلول موضعي تربينافين (بهدوسيل) بسته بندی30ml ایران دنیای بهداشت
محلول موضعي ستريميد (ستريمکس) بسته بندی250ml ایران دنیای بهداشت
محلول موضعي ستريميد (ستريمکس) بسته بندی 3800ml ایران دنیای بهداشت
محلول موضعي کلرهگزيدين (دي بي اسکراب) بسته بندی250ml ایران دنیای بهداشت