تامین کنندگان

شرکت : دایان طب اکسیر


محصولات:
نام کالا  بسته بندی کشور تولید کننده نام تولیدکننده
کپسول لاغري (دايان فيت) 90عدد ایران دایان طب اکسیر
کپسول افزايش ميل جنسي آقايان (دايان مکس) 20عدد ایران دایان طب اکسیر
ژل ضد درد (دايان آرژل)  تیوپ100ml ایران دایان طب اکسیر
ژل ضد درد کاسه اي (دايان آرژل) کاسه 250ml ایران دایان طب اکسیر
ژل بهداشتي بانوان ريلنس (سي ژل) بسته بندی 150ml ایران دایان طب اکسیر
کرم کالاندولا بسته بندی 15gr ایران دایان طب اکسیر
شربت دايان ايميون بسته بندی 150ml ایران دایان طب اکسیر
کپسول دايان فلکس  20عدد ایران دایان طب اکسیر