تامین کنندگان

شرکت : سپنتا طبیبان


محصولات:
نام کالا  بسته بندی کشور تولید کننده
کپسول زينک پلاس 5mg- ويتاليا 60عدد آلمان
کپسول زينک پلاس 10mg - ويتاليا 60عدد آلمان
کپسول زينک+ويتامين سي  60عدد آلمان
قرص ايزن پلاس 14mg (آهن)- ويتاليا 60عدد آلمان
قرص ايزن پلاس 20mg (آهن)- ويتاليا 60عدد آلمان