تامین کنندگان

شرکت : رازان فارمد


محصولات:
نام کالا  بسته بندی کشور تولید کننده نام تولیدکننده
    قرص mcg 120 دسموپرسین(مینیرین ملت) 30عدد آلمان  فرينگ 
قرص تامگلوب 20 م گ (تاموکسيفن)  100عدد هندوستان گلوبلا
قرص آزاگلوب 50م گ (آزاتيوپرين) 100عدد هندوستان گلوبلا
کپسول اتوگلوب 100 م گ (اتوپوسايد)  4عدد هندوستان گلوبلا
آمپول150mg زولير(اوماليزومب) 1عدد سوییس نوارتيس
پچ لاغري  30عدد  ایران رازان فارمد
پچ تسکين درد  2عدد ایران رازان فارمد
پچ کاهنده تب  4عدد ایران رازان فارمد
پچ سرگيجه  3عدد ایران رازان فارمد
پچ ضد اسهال  4عدد ایران رازان فارمد
پچ پريود  2عدد ایران رازان فارمد
قرص جوشان 1000mgويتامين ث  20عدد انگلستان هلث ورث
قرص جوشان زينک + ويتامين ث  20عدد انگلستان هلث ورث