تامین کنندگان

شرکت : اکسون فارمد


محصولات:
نام کالا  بسته بندی کشور تولید کننده
قرص مولتي ديلي (مولتي ويتامين) - سوپرابيون 30عدد ایران
قرص مولتي پريناتال- سوپرابيون 30عدد ایران
قرص کلسيترا (کلسيم سيترات) - سوپرابيون 30عدد ایران
قرص زينک پلاس - سوپرابيون 60عدد ایران
قرص مولتي ويتامين آقايان - سوپرابيون 30عدد ایران
قرص موبي فلکس - سوپرابيون 30عدد ایران
قرص اولترا-د 1000واحد (ويتامين د3) - سوپرابيون 60عدد ایران
قرص سيترامگ ب6(منيزيم سيترات+ويتامين ب6) -سوپرابيون 60عدد ایران
کپسول فروکامپليت (آهن+زينک+اسيد فوليک+ويتامين ب6 ب12 ث) - سوپرابيون 30عدد ایران
کپسول مکس ویژن - سوپرابيون  30عدد ایران