تامین کنندگان

شرکت : شرکت داروسازی و مکمل های حیاتی کارن


محصولات:
نام کالا بسته بندی کشور تولیدکننده
 انتراميل استاندارد (موزي)  400گرم ایران
 انتراميل استاندارد (وانيلي)  400گرم ایران
 انتراميل پر پروتئین (موزي)  400گرم ایران
 انتراميل پر پروتئین (وانيلي)  400گرم ایران
 انتراميل ديابتي (موزي)  400گرم ایران
 انتراميل ديابتي (وانيلي)  400گرم ایران
 انتراميل پر فيبر (موزي) 400گرم ایران
 انتراميل پر فيبر (وانيلي)  400گرم ایران
 انتراميل کودکان (موزي)  400گرم ایران
 انتراميل کودکان (وانيلي)  400گرم ایران
 انتراميل استاندارد (موزي)  12عدد 23 گرمی ایران
 انتراميل استاندارد (وانيلي) 12عدد 23 گرمی ایران
کالری میل 7ساشه 92 گرمی ایران
 هيلاژن (پرتقالي)  14ساشه 26 گرمی ایران
 پيور پروتئين (شکلاتي)  10ساشه 15 گرمی ایران
 پيور پروتئين (موزي)  10ساشه 15 گرمی ایران
پروتساید 200گرم ایران
پودرکربوميل  400گرم ایران
 گين آپ (شکلاتي)  1800گرم ایران
 گين آپ (موزي)  1800گرم ایران
 گين آپ (وانيلي)  1800گرم ایران
 گين آپ (توت فرنگي)  1800گرم ایران
 گين آپ (ملون)  1800گرم ایران
 گين آپ (بيسکويتي)  1800گرم ایران
 مسيو وي (شکلاتي) 1000گرم ایران
 مسيو وي (موزي)  1000گرم ایران
وي آلبومين (شکلاتي)  1100گرم ایران
 وي آلبومين (موزي)  1100گرم ایران
 سوپر وي (شکلاتي)  1050گرم ایران
 سوپر وي (موزي)  1050گرم ایران
 نوتري پلکس (شکلاتي)  1300گرم ایران
 نوتري پلکس (موزي)  1300گرم ایران
 گلدن وي (شکلاتي)  1000گرم ایران
 گلدن وي (موزي)  1000گرم ایران
 پیور پروتئین (شکلاتي)  1000گرم ایران
پیور پروتئین (موزي)  1000گرم ایران
ایزووی (بیسکوئیتی) 912گرم ایران
ایزووی (موزی) 912گرم ایران
 کازئين (شکلاتي)  1000گرم ایران
 کربومس 1 (آناناس هلو)  1200گرم ایران
 کربومس 1 (پرتقالي)  1200گرم ایران
 کربومس 2 (آناناس هلو)  1200گرم ایران
 کربومس 2 (پرتقالي)  1200گرم ایران
 کربو شارژ (پرتقالي)  1000گرم ایران
کراتین مونوهیدرات 100گرم ایران
کراتین مونوهیدرات 300گرم ایران
 سوپر کراتين  300گرم ایران
گلوتامین 100گرم ایران
گلوتامین 250گرم ایران
گلوتامین 120کپسول ایران
 ماسل گارد (بي سي اي اي)  120قرص ایران
آمینووی 90قرص ایران
آمینووی (شکلاتی) 90قرص ایران
آمینووی 243قرص ایران
آمینووی (شکلاتی) 243قرص ایران
آمینو پلاس 90قرص ایران
 اچ ام بي (بتا هيدروکسي بتا متيل بوتيرات)  60کپسول ایران
 اچ ام بي (بتا هيدروکسي بتا متيل بوتيرات)  120کپسول ایران
آرژنین کمپلکس 90قرص ایران
بتاآلانین 120کپسول ایران
 سوپر پمپ (پرتقالي)  300گرم ایران
 سوپر پمپ (پرتقالي)  12ساشه 23 گرمی ایران
 ال-آرژينين 1000 میلی گرم  90قرص ایران
 ال-آرژينين 500 میلی گرم  90قرص ایران
 ال-کارنیتین 1000 میلی گرم  60قرص ایران
 ال-کارنیتین 500 میلی گرم  60قرص ایران
 کافئين 200 میلی گرم 60قرص ایران
شوکو انرژي بار (کاکائويي)  12عدد 45 گرمی ایران
شوکو پروتئین (کاکائويي)  12عدد 45 گرمی ایران
شکلات گين آپ بار کودکان (پرتقالي) 12عدد 45 گرمی ایران
 بي بي ميل (بيسکوئيتی)  300گرم ایران
 گين آپ کودکان (شکلاتي)  300گرم ایران
 گين آپ کودکان (موزي)  300گرم ایران
 گين آپ کودکان (وانيلي)  300گرم ایران
 گين آپ کودکان (توت فرنگي)  300گرم ایران
 گين آپ کودکان (بيسکويت)  300گرم ایران
اسليم لست 1 (شکلاتي)  300گرم ایران
 اسليم لست 1 (موزي)  300گرم ایران
 اسليم لست 1 (توت فرنگي)  300گرم ایران
 اسليم لست 1 (وانيلي خرمايي)  300گرم ایران
 اسليم لست 1 (ملون)  300گرم ایران
اسليم لست 2 (ليپو اسليم) (شکلاتي) 300گرم ایران
 اسليم لست 2 (ليپو اسليم) (موزي)  300گرم ایران
 اسليم لست 2 (ليپو اسليم) (توت فرنگي)  300گرم ایران
 اسليم لست 2 (ليپو اسليم) (سيب)  300گرم ایران
 اسليم لست 3 (گليکو اسليم) (شکلاتي)  300گرم ایران
 اسليم لست 3 (گليکو اسليم) (موزي)   300گرم ایران
 اسليم لست 3 (گليکو اسليم) (توت فرنگي)   300گرم ایران
تافي کلسيم  60عدد ایران
تافي ويتامين D 30عدد ایران
ابستاپ 60کپسول ایران
هیرنوتری 30کپسول ایران
ایزی فلکس 60کپسول ایران
کورکومین 60کپسول ایران
کربوفایت 120کپسول ایران
 امگا3  (گلدن سيز)  60سافت ژل ایران
 امگا 3 (گلدن سيز) بليستر  50سافت ژل ایران
 مولتي ويتامين مينرال  60قرص ایران
 کيتوزان  90قرص ایران
 نوترارست  90قرص ایران
CLA 90سافت ژل ایران
ویتامین ای 400 30سافت ژل ایران
ویتامین ای 400 (بلیستر) 50سافت ژل ایران
EPA 30سافت ژل ایران
DHA 30سافت ژل ایران
زینک 60قرص ایران
گل مغربی 90کپسول ایران
گل مغربی (بلیستر) 30کپسول ایران
ریجنتا 250گرم ایران
ریجنتا 30ساشه 6 گرمی ایران
امگا 1000 60سافت ژل ایران
 ارليستات 120 میلی گرم 21کپسول ایران
تیامیرن (ویتامین ب1) 30قرص ایران
تیامیرن (ویتامین ب1) 100قرص ایران
 کارنوفن400 میل گرم (ايبوپروفن)  20سافت ژل ایران
 کارنوفن400 میلی گرم (ايبوپروفن) بليستر  50سافت ژل ایران
کارنوفن کامپاند 20کپسول ایران
کارنوفن کامپاند 50کپسول ایران
سولفاسالازین 500 میلی گرم 50قرص ایران
والسارتان 80 میلی گرم 30قرص ایران
والسارتان 160 میلی گرم 30قرص ایران
رزوواستاتین 5 میلی گرم 30قرص ایران
رزوواستاتین 10 میلی گرم 30قرص ایران
رزوواستاتین 20 میلی گرم 30قرص ایران
رزوواستاتین 40 میلی گرم 30قرص ایران
پرگابالین 50 میلی گرم 30کپسول ایران
پرگابالین 75 میلی گرم 30کپسول ایران
پرگابالین 100 میلی گرم 30کپسول ایران
پرگابالین 150 میلی گرم 30کپسول ایران
کارناسا (مزالازین 500 میلی گرم)  30کپسول ایران
زانورن (آلپرازولام 0/5 میلی گرم) 30قرص ایران
زانورن (آلپرازولام 0/5 میلی گرم) 100قرص ایران
آملودیپین 5 میلی گرم 100قرص ایران
والسارتان-آمیلودیپین 5/80 30قرص ایران
والسارتان-آمیلودیپین 10/160 30قرص ایران
هیدروکلروتیازید 50 میلی گرم 100قرص ایران
متیل فندیت 10 میلی گرم 30قرص ایران
ویتامین دی 50000 100سافت ژل ایران
لوراتادین 10 میلی گرم 30قرص ایران
اس سیتالوپرام 10 میلی گرم 30قرص ایران
اس سیتالوپرام 20 میلی گرم 30قرص ایران
ویتامین ب2 30قرص ایران
اسید فولیک 1 میلی گرم 100قرص ایران
اسید فولیک 5 میلی گرم 100قرص ایران