تامین کنندگان

شرکت : میم دارو


محصولات:
نام کالا  بسته بندی کشور تولید کننده نام تولیدکننده
اسپري ميگرن کات  1عدد ایران میم دارو
قرص ساليراويرا  30عدد ایران میم دارو
قطره (بخور) ساليراويرا 20 میلی لیتر 1عدد ایران میم دارو
اسپري دهاني ساليراويرا 20 میلی لیتر 1عدد ایران میم دارو
اسپري بيني ساليراويرا 20 میلی لیتر 1عدد ایران میم دارو