تامین کنندگان

شرکت : آرین سینا سلامت


محصولات:
نام کالا  بسته بندی کشور تولید کننده نام تولیدکننده
قرص استئوکينون  100عدد ایران آرین سینا سلامت
قرص دي تري فورت 1000     30عدد ایران آرین سینا سلامت
قرص دي تري فورت 2000     30عدد ایران آرین سینا سلامت
قرص کلسي پاور  90عدد ایران آرین سینا سلامت
قرص مولتي وگان  40عدد ایران آرین سینا سلامت
کپسول آرتروليستيکا  32عدد ایران آرین سینا سلامت
کپسول آوودين  32عدد ایران آرین سینا سلامت
کپسول پاورفيت  32عدد ایران آرین سینا سلامت
کپسول زينک پاور  32عدد ایران آرین سینا سلامت
کپسول فرودين  32عدد ایران آرین سینا سلامت
کپسول کلگارد  32عدد ایران آرین سینا سلامت
کپسول مگنيفورت  32عدد ایران آرین سینا سلامت