تامین کنندگان

شرکت : دارو گستر هجرت


محصولات:
نام کالا  بسته بندی کشور تولید کننده نام تولیدکننده
محلول ضد عفوني کننده (درب اسپري)  120میلی لیتر ایران دارو گستر هجرت
محلول ضد عفوني کننده (درب اسپري) 250میلی لیتر ایران دارو گستر هجرت
محلول ضد عفوني کننده (درب معمولي) 250میلی لیتر ایران دارو گستر هجرت
محلول ضد عفوني کننده (درب اسپري)  500میلی لیتر ایران دارو گستر هجرت