اطلاعات تماس
آدرس شرکت:
تهران - شهر قدس - خیابان چمن - خیابان صنعت - کوی سهند نوین - پلاک 34
شماره تماس : 02146854403

فکس: .
اطلاعات قم (تحت پوشش استان تهران)
نام و نام خانوادگی : آقایان شاکر و محمدرضا نادری
سمت : مدیر شعبه (تهران)
موبایل : 09391245212 غرب
موبایل : 09193303374 شرق
درباره قم

استان قم تحت پوشش شعبه تهران(نمایندگی غرب) می باشد.