تامین کنندگان

شرکت : داروسازی مینا


محصولات:
نام کالا  بسته بندی کشور تولید کننده نام تولیدکننده
قرص سرماخوردگي (مينا کلد)  100عدد ایران داروسازی مینا
قرص کلسيم+ويتامين دي (مينا کلسي د)  100عدد ایران داروسازی مینا
قرص ويتامين ب 6 (ب سيکس مينا)  100عدد ایران داروسازی مینا
قرص فوليک اسيد 1 م گ (اف آ مينا)  100عدد ایران داروسازی مینا
قرص استامينوفن کدئين 300/20       100عدد ایران داروسازی مینا
شربت برم هگزين  60میلی لیتر ایران داروسازی مینا
شربت دکسترومتورفان پي  60میلی لیتر ایران داروسازی مینا
شربت دکسترومتورفان  60میلی لیتر ایران داروسازی مینا
شربت ديفن هيدرامين کامپاند با اسانس توت فرنگي  60میلی لیتر ایران داروسازی مینا
شربت ديفن هيدرامين کامپاند با اسانس  تمشک  60میلی لیتر ایران داروسازی مینا
شربت ديفن هيدرامين  60میلی لیتر ایران داروسازی مینا
شربت والريک  120میلی لیتر ایران داروسازی مینا
شربت استامينوفن  60میلی لیتر ایران داروسازی مینا
شربت مينا پرازين  60میلی لیتر ایران داروسازی مینا
شربت تيميان  120میلی لیتر ایران داروسازی مینا
اسپري ماينوکسيديل 2%  1عدد ایران داروسازی مینا
اسپري ماينوکسيديل 5%  1عدد ایران داروسازی مینا